Avatud E-R 8:30-17.00

Probleemide korral võtke meiega koheselt ühendust!

JURIIDILINE ISIK

Jalatsite ostu puhul annab Swedol AB (publ) Eesti filiaal/kauplus Grolls JURIIDILISELE isikule 30-päevase müügigarantii (või lepitakse müügigarantii kokku ostu-müügilepingus). Selleks tuleb esitada ostuarve ning puhtad ja kuivad arvatavalt defektsed jalanõud. Peale 30-päevase müügigarantii lõppu tekkinud pretensioonid lahendatakse poolte kokkuleppel.

ERAISIK

Seaduse kohaselt võib ERAISIK pretensiooni esitada kuni 24 kuud pärast ostu sooritamist.
Vea tekkimise põhjuste tõestamise kohustus esimesel kuuel kuul, peale ostu sooritamist, on müüjal ja peale kuue kuu möödumist ostjal. Selleks tuleb esitada ostuarve ning puhtad ja kuivad arvatavalt defektsed jalanõud.

LISAINFO

Kui on ilmnenud probleem või avastatud puudus, tuleb pöörduda viivitamatult kauplusesse, et tekkinud probleem lahendada. Pretensiooni ei ole mõtet esitada, kui jalatsid on ära kantud, kasutatud valedes tingimustes või on valesti hooldatud või hooldamata, millest lähtuvalt on tekkinud mehhaanilised vigastused (põletused, sisselõiked, rebendid, talla lahtitulek, kemikaalidega ja kütustega kahjustumine).

Kauplus on kohustatud kaebuse läbi vaatama 15 päeva jooksul ning teavitama ostjat võimalikust lahendusest. Kui pretensioon on põhjendatud, peavad ostja ja müüja üheskoos leidma sellele lahenduse, mille võimalikud variandid oleks:
1. puuduse kõrvaldamine.
2. kauba asendamine uuega.
3. müügihinna alandamine.

Kui ostja ei ole nõus müüja pakutud lahendusega, tuleb teha kirjalik avaldus, kuhu märkida:
1. ostu sooritamise kuupäev,
2. puuduse ilmnemise kuupäev,
3. puuduse tunnused,
4. omapoolne lahendus,
5. nõusolek ekspertiisi andmise ja ekspertiisi kulude kompenseerimise kohta (juhul, kui defekt on tekkinud ostja süül).

Kauplus on kohustatud ostja kirjalikult esitatud kaebuse läbi vaatama 15 päeva jooksul ning teavitama ostjat kaebuse võimalikust lahendusest. Kui selle aja jooksul ei ole võimalik kaebust lahendada, on kauplus kohustatud viivitust põhjendama ning tarbijat sellest kirjalikult teavitama, määrates uue mõistliku tähtaja.
Kui ostja pole rahul ekspertiisi tulemustega või pakutud lahendustega võib ostja esitada kaebuse sellekohaseid vaidlusi lahendavale isikule või institutsioonile, tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.