Suhtle meiega messengeris
Avatud E-R 8:30-17.00

Andmekaitsetingimused kirjeldavad, kuidas töödeldakse veebilehe www.grolls.ee (edaspidi „Veebileht“) kasutajate ja Grollsi klientide isikuandmeid.

Isikuandmete vastutav töötleja on Swedol AB (publ) Eesti filiaal, registrikood 11228568, aadress Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Peterburi tee 75, 11415 (edaspidi “Grolls”).

Milliseid isikuandmeid kogume

Eraisikute isikuandmeid kogume e-kirja või telefonikõnede kaudu. Tellimuse vormistamiseks kogume kliendi nime, meiliaadressi või telefoninumbri ning aadressi.

Ettevõtete puhul, kellega sõlmime ostu-müügilepingud, kogume ettevõtte volitatud isiku nime(kirja) ja kontaktandmed.

Kõikide isikuandmete kogumise õiguslikuks aluseks on lepingu täitmine.

 

Millisel eesmärgil kogume isikuandmeid

Grolls  töötleb isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

  • päringutele vastamine;
  • ostu-müügilepingute täitmine;
  • klientidega suhtlemine;
  • Veebilehe haldamine ja teenuste pakkumine;
  • kasutustingimuste tagamine ja täitmine,
  • teenuste arendamine.

 

Isikuandmetele ligipääs ja edastamine

Grollsi töötajatel on ligipääs isikuandmetele, kui see on vajalik nende töökohustuste täitmiseks.

Grolls võib edastada klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui see on vältimatult vajalik lepingu täitmiseks ning teenuste pakkumiseks. Selline  kolmas osapool on sh Grollsi tehniline tugi. Samuti võidakse edastada logoteenuse pakkujale isiku nimi kui isik on ise taotlenud nime kandmist tootele.

Samuti võib Grolls edastada isikuandmeid kolmandatele osapooltele kui selleks on seadusest tulenev kohustus.

 

Isikuandmete turvalisus

Isikuandmeid hoiustatakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidus.

Grolls on rakendanud asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed tagamaks isikuandmete turvalisuse, sealhulgas kaitse loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest.

Kui toimub isikuandmete rikkumine ning selline rikkumine võib endast kujutada kõrget riski klientide või kasutajate privaatsusele, teavitab Grolls puudutatud isikuid ning vastavaid ametiasutusi rikkumisest.

 

Õigused

Grollsi Veebilehe kasutajatel ning klientidel on järgnevad õigused:

  • õigus nõuda oma isikuandmete parandamist, neile juurde pääseda ning vajadusel esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemise osas;
  • õigus nõuda isikuandmete kustutamist, mille järel Grolls teavitab isikuandmete kustutamise tingimustest ja tähtajast. Grolls ei kustuta isikuandmeid, kui nende säilitamiseks on seaduses tulenev kohustus (nt raamatupidamise algdokumendid);
  • õigus saada isikuandmeid, mida ta on Grollsile esitanud masinloetaval kujul ning edastada sellised andmeid teisele andmetöötlejale;
  • õigus võtta igal ajal tagasi nõusolek, mille ta on andnud oma isikuandmete töötlemiseks.

Oma õiguste teostamiseks palume esitada Grollsile digiallkirjastatud avaldus meiliaadressil info@grolls.ee.

 

Isikuandmete säilitamine

Klientide isikuandmeid säilitatakse nii kaua kuni leping on täidetud. Raamatupidamisseaduse alusel säilitatakse raamatupidamise algdokumente 7 aastat.

Vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kokkuleppeni jõudmiseni või kuni aegub nõuete esitamise tähtaeg.

 

Küpsised

Grolls võib kasutada Veebilehel küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, mis võivad sisaldada muuhulgas teavet selle kohta, millist riist- ja tarkvara klient kasutab, kasutamise aega ja kohta (näiteks IP-aadress). Sealhulgas kasutab Grolls oma Veebilehel Google Analyticsi küpsiseid.

Sellist teavet kogutakse turvalisuse kaalutlustel ja kasutustingimuste vastavuse kontrolliks, samuti analüütilisel ning statistilisel eesmärgil, näiteks kasutajate loendamiseks ning kasutusharjumuste fikseerimiseks, Veebilehe arendamiseks ning kasutajasõbralikuks muutmiseks.

 

Muud tingimused

Kui klient on andnud vastava nõusoleku, siis võib Grolls tema meiliaadressi kasutada otseturustuse teadete edastamiseks. Otseturustuse teadetest võib igal ajal loobuda.

Isikuandmete töötlemisega seonduva küsimuse, taotluse või kaebuse korral palume pöörduda meiliaadressil info@grolls.ee. Klientidel on samuti õigus pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole meiliaadressil info@aki.ee.

Grollsil on igal ajal õigus oma andmekaitsetingimusi muuta ning sellest teavitatakse Veebilehel.