Avatud E-R 8:30-17.00

FILTREERIVAD POOLMASKID

Filtreerivad poolmaskid jaotatakse kaitseklassidesse FFP1, FFP2 ja FFP3 ning need peavad täitma nõudeid nt osakeste eraldamise efektiivsuse, hingamisvastupanu ja sissepoole lekke osas. Kõrgema klassi mask täidab ka madalama klassi nõudeid.

Filtreerivaid poolamaske katsetatakse ja tunnustatakse vastavalt standardile EN 149:

  Klass  
Filtreerimisaste (testitud õhuvooluga 95L/min) Sissepoole leke
FFP1Filtreerib vähemalt 80% lendlevatest osakestestväiksem kui 2%
FFP2Filtreerib vähemalt 94% lendlevatest osakestestväiksem kui 8%
FFP3Filtreerib vähemalt 99% lendlevatest osakestestväiksem kui 2%

 

Juhul, kui hingamiskaitsevahend on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks, tähistatakse seda sümboliga „NR“ (Non reusable). NR-märgistusega maski tohib kasutada maksimaalselt ühe töövahetuse jooksul.
Mitmekordseks kasutamiseks ettenähtud kaitsevahendit tähistatakse sümboliga „R“. R-märgistusega maski võib kasutada enam kui ühe töövahetuse jooksul, eeldusel, et olemas tootja juhend maski puhastamise kohta.

Dolomiidiummistuskatse läbinud osakesi filtreeriva poolmaskide tüübi pakend peab olema lisaks märgistatud tähega „D“.

KOMBINEERITUD FILTER

Kasutatakse juhtudel, kui õhus leidub korraga gaase, aure ja tahkeid osakesi.

 Klass VärvusMille eest kaitseb
A+P3pruun/valgent värvi või tõrjeainete pihustamine
B+P3hall/valgent keevitamine
E+P3kollane/valgent peitsimine
K+P3 roheline/valge  nt ammoniaaki sisaldavate värvainete pihustamine 

 

GAASIFILTER

Gaasifilter kaitseb ainult gaaside eest.

 Tüüp  Värvid Mille eest kaitseb
Apruunorgaanilised gaasid ja aurud, nt lahustid, lakibensiin ja tolüeen, mille keemispunkt on > 65°C
Bhallanorgaanilised gaasid ja aurud, nt kloor, väävelvesinik, tsüaanhape. v.a CO (vingugaas)
Ekollanemõnede hapete aurud ja gaasid, nt vääveldioksiid
Krohelineammoniaak ja mõned ammoniaagi derivaadid
AXpruun lahustid, mille keemispunkt on < 65°C, vahetatakse alati pärast kasutamist!