Suhtle meiega messengeris
Avatud E-R 8:30-17.00

FILTREERIVAD POOLMASKID

Filtreerivad poolmaskid jaotatakse kaitseklassidesse FFP1, FFP2 ja FFP3 ning need peavad täitma nõudeid nt osakeste eraldamise efektiivsuse, hingamisvastupanu ja sissepoole lekke osas. Kõrgema klassi mask täidab ka madalama klassi nõudeid.

Filtreerivaid poolamaske katsetatakse ja tunnustatakse vastavalt standardile EN 149:

  Klass  
Filtreerimisaste (testitud õhuvooluga 95L/min)  Sissepoole leke
FFP1 Filtreerib vähemalt 80% lendlevatest osakestest väiksem kui 2%
FFP2 Filtreerib vähemalt 94% lendlevatest osakestest väiksem kui 8%
FFP3 Filtreerib vähemalt 99% lendlevatest osakestest väiksem kui 2%

 

Juhul, kui hingamiskaitsevahend on ettenähtud ühekordseks kasutamiseks, tähistatakse seda sümboliga „NR“ (Non reusable). NR-märgistusega maski tohib kasutada maksimaalselt ühe töövahetuse jooksul.
Mitmekordseks kasutamiseks ettenähtud kaitsevahendit tähistatakse sümboliga „R“. R-märgistusega maski võib kasutada enam kui ühe töövahetuse jooksul, eeldusel, et olemas tootja juhend maski puhastamise kohta.

Dolomiidiummistuskatse läbinud osakesi filtreeriva poolmaskide tüübi pakend peab olema lisaks märgistatud tähega „D“.

KOMBINEERITUD FILTER

Kasutatakse juhtudel, kui õhus leidub korraga gaase, aure ja tahkeid osakesi.

 Klass  Värvus Mille eest kaitseb
A+P3 pruun/valge nt värvi või tõrjeainete pihustamine
B+P3 hall/valge nt keevitamine
E+P3 kollane/valge nt peitsimine
K+P3  roheline/valge   nt ammoniaaki sisaldavate värvainete pihustamine 

 

GAASIFILTER

Gaasifilter kaitseb ainult gaaside eest.

 Tüüp   Värvid  Mille eest kaitseb
A pruun orgaanilised gaasid ja aurud, nt lahustid, lakibensiin ja tolüeen, mille keemispunkt on > 65°C
B hall anorgaanilised gaasid ja aurud, nt kloor, väävelvesinik, tsüaanhape. v.a CO (vingugaas)
E kollane mõnede hapete aurud ja gaasid, nt vääveldioksiid
K roheline ammoniaak ja mõned ammoniaagi derivaadid
AX pruun  lahustid, mille keemispunkt on < 65°C, vahetatakse alati pärast kasutamist!