Suhtle meiega messengeris
Avatud E-R 8:30-17.00

VALIK

Kukkumiskaitsevahendeid valides tuleb eelistada neid, mis kukkumisel tagaksid võimalikult lühikese kukkumisvahemaa.
Sellega vähendatakse võimalust põrgata kokku takistustega. Kui kukkumisvahemaa on lühem, on väiksem ka  pidurdusjõud ning sellest tingitud vigastuste tekkimise risk ja kaitsevahendi rebenemise või katkemise tõenäosus.
Täisrakmeid ja köit ei tohi allakukkumise peatamissüsteemides kasutada ilma kukkumishoo leevendita.
Kukkumiskaitsevahendi kinnituspunkt peab asuma kasutajast võimalusel kõrgemal. Köie kinnituskoht täisrakmetel või turvavööl peab olema tähistatud suure A-tähega.
Turvarakmed või turvavöö?
Turvavöö on ette nähtud üksnes töötaja positsioneerimiseks. Positsiooni säilitamise süsteemi eesmärk on vältida kasutaja sattumist reaalsesse kukkumisohtu.
Kui on täheldatud vähimgi kukkumisoht üle ääre, tuleb kasutada turvarakmeid, sest kukkumise korral võib turvavöö põhjustada raskeid selgroovigastusi.

KONTROLL

Perioodiline kontroll, hooldus ja remont vastavalt Euroopa normile (EN365:2004) peab kukkumiskaitsete-, tugivarustuse- ja evakueerimissüsteemide kontrolli läbi viima perioodiliselt, vähemalt iga 12 kuu tagant. Varustuse sagedasel kasutamisel tuleb kontrolli teostada lühemate ajavahemike järel.

STANDARDID

EN 341 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Laskumisvahendid.
EN 353-1 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid.Osa 1: Jäiga ankrunööriga (tross) juhitavad kukkumise pidurdajad
EN 353-2 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid.Osa 2: Paindliku ankrunööriga (köis) juhitavad kukkumise pidurdajad
EN 354 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kinnitussilmus e. ling
EN 355 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Energiasummutajad
EN 358 Tööasendi- ja kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tööd töö positsioneerimiseks või turvasüsteemile ja kinnitusliin töökoha kinnitamiseks
EN 360 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Tagasitõmbavad kukkumispidurid e. automaatplokk
EN 361 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kererakmed
EN 362 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Ühendusklambrid e. Karabiinid
EN 363 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Kukkumise peatamissüsteemid
EN 364 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Katsemeetodid
EN 365 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Üldnõuded kasutusjuhenditele, hooldusele, regulaarsele ülevaatusele, parandamisele, märgistamisele ja pakendamisele
EN 795 Kõrgelt kukkumise kaitse. Ankurdusseadmed. Nõuded ja katsetamine
EN 813 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Istmerakmed
EN 1497 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Päästerakmed
EN 1498 Päästevarustus. Päästesilmused
EN 1891 Kõrgelt kukkumise isikukaitsevahendid. Vähevenivad kernmantel-köied