Suhtle meiega messengeris
Avatud E-R 8:30-17.00

Kategooriad

Kaitsekindad jaotatakse kolme kategooriasse, sõltuvalt tüübist ja kaitsetoimest:

Kategooria 1

Kaitseb vaid vähese ohu puhul. Sellesse kategooriasse kuuluvad majapidamiskindad, mis kaitsevad pesu-, nõudepesu-, puhastusvahendite eest ja kindad, mis kaitsevad esemete eest, mille temperatuur ei ületa +50° C.
Ülejäänud selle kategooria kindaid võib kasutada kergema töö, nt aiatööde tegemiseks.

Kategooria 2

Kõik kindad, mis ei kuulu kategooriasse 1 või 3. Siia kuuluvad kindad, mida võib kasutada kui ohtu ei klassifitseerita väheseks või liiga suureks. Selle grupi kinnastel peab olema katseinstituudi akrediteering ja heakskiit teatud institutsioonilt. Selles kategoorias esineb tihti kindaid, mis kaitsevad mehhaaniliste ohtude eest vastavalt standardile EN 388.

Kategooria 3

Kaitseb ohtlikus keskkonnas tõsiste ohtude eest. Selle kategooria kindad kaitsvad tõsiste ja püsivate kahjustuste eest, nt agressiivsete kemikaalide käitlemine. Nendel kinnastel peab olema CE-märgistus ja katseinstituudi akrediteering ja heakskiit teatud institutsioonilt, lisaks peab olema tehtud toote kvaliteedikontroll.

 

Standardid

EN 388 – kategooria 2 kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest.

Antud standard kehtestab nõuded kulumiskindlusele, lõikekindlusele, rebenemiskindlusele ja torkekindlusele. Väljendatakse iga omaduse toimivustasemena. Nimetatud toimivustase näitab, et antud omaduse osas on minimaalne nõue ületatud. Kindal oleva piktogrammi juures oleva standardi neljast toimivustaseme numbrist esimene näitab kulumiskindlust (skaalal 0-4), teine lõikekindlust lõikekatse järgi (skaalal 0-5), kolmas rebimiskindlust (0-4) ja viimane torkekindlust (skaaal 0-4). Number 0 näitab toimivuse madalaimat taset.

EN 388-2016

Uendatud standardi järgi testitatakse kindaid lisaks EN 388 neljale toimivusastmele ka TDM lõikekindluse katsel (ISO 13997) ning testitakse ka kaitset löögi eest. Piktogrammi juures esitatakse neli numbrit ja üks või kaks tähte.
TDM lõikekindluse katses tehakse terasid vahetades vertikaalseid lõikeid ja tulemust hinnatakse skaalal A kuni F, kus täht F näitab kõrgeimat taset. Täht X näitab, et TDM testi ei ole tehtud.
Kui kinnas pakub kaitset löögi eest, siis lisatakse kuuendaks sümboliks täht P. Kui P puudub, siis ei paku kinnas kaitset löögi eest või ei läbinud kinnas testi.

EN 407 – vastupidavus kuumusele ja tulele

a – süttimisele 0–4
b – kokkupuutele kuuma esemega 0–4
c – soojavoole 0–3
d – soojuskiirgusele 0–4
e – sulametalli väikestele piiskadele 0–4
f – sulametalli suurtele piiskadele 0–4

EN 511 – vastupidavus külmale

a – külmale 0–4
b – kokkupuutele külma esemega 0–4
c – veeläbivus 0–1

EN 374

Vastupidavus mikroobidele
Vastupidavus mikroorganismide läbitungimisele kinda materjalist, õmblustest, nõelaaukudest jne.
Antakse „heaks kiidetud kvaliteeditasemena” (AQL) 1–3
Vastupidavus kemikaalidele
Aeg, millega kemikaal läbib kinda materjali. Suhteline aeg 1–6.

Kemikaalide eest kaitsvate kinnaste puhul tuleb hoolikalt jälgida, milliste kemikaalide
vastu  need  kaitset  pakuvad  ja  kui  pikk  on  suhteline  aeg,  millega  kemikaal  kinda  
materjali läbib.

EN 60903 – elektriisolatsioon

EN 12477 – keevitajakinnaste standard

Keevitaja   kindad   on   tähistatud   viitega standardile EN 12477, millele järgneb tähis A või B.
B-tüüpi kinnas on väiksemate esemete käsitsemiseks, näiteks TIG keevitusel.
A-tüüpi kinnast on soovitatav kasutada muude keevitustööde puhul.
Lisaks standardiviitele peavad kinnastel olema piktogrammid: vastupidavus tulele (viide standardile EN 407) ning vastupidavus mehaanilistele ohuteguritele (viide standardile EN 388).