Suhtle meiega messengeris
Avatud E-R 8:30-17.00

Toodete sertifikaate küsige meilt e-posti teel info@grolls.ee

Kõik meie poolt müüdavad isikukaitsevahendid vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikukaitsevahendeid käsitlevale määrusele (EL) 2016/425 (asendab nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ).

Swedol AB-s on juurutatud integreeritud keskkonna- ja kvaliteedijuhtimissüsteem, mis on sertifitseeritud vastavalt standardite ISO 9001 ja ISO 14001 nõuetele.